Výtvarné a tvořivé aktivity

Vyrábíme PDF materiály a hry pro rozvoj dětí hravou a zábavnou formou. V naší nabídce najdete bojovky, tématické sady aktivit, hry do přírody i na doma.
Máme pro vás již více než 130 vzdělávacích materiálů, her a bojovek, které vám s tímto nelehkým úkolem mohou pomoci.

ZUŠ_Open_2022_DD_def_1

Základní umělecká škola Kouřim

Vzdělávání v základní umělecké škole je organizováno ve čtyřech uměleckých oborech – hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém.

Kde: Nové Město 180, 281 61 Kouřim