Kde to žije nejvíc?

Největší akce a zážitky v Kouřimi?

Kouřimská skála aneb Vzpomínka na Petra Muka je rodinný festival,
který se koná v Kouřimi v areálu Kouřimské skály.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů.