Kouřim žije!

V sobotu 25. 3. 2023 můžete v čase od 8:00 – 10:00 odložit nebezpečný a velkoobjemný odpad z domácností do přistavených kontejnerů na Mírovém náměstí pod kostelem.

Ve dnech 24. 3. – 26. 3. budou na parkovišti u fotbalového hřiště v ulici Ruská přistaveny valníky, do kterých mohou občané města odkládat ostříhané větve keřů a stromů ze svých zahrádek.

10/155